Betingelser ved brug af vores service

CookiesOm cookies:
En cookie er en lille textfil, som hjemmesider gemmer på brugerens computer, smartphone eller andet it-udstyr for at kunne genkende enheden. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. En cookie kan kun læses af den hjemmeside der har oprettet den.

Hvad bruger vi cookies til:
Cookies anvendes på vores hjemmeside til gennemførelse af log-in registreringer m.m. Vi bruger desuden cookies på vores hjemmeside til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere. Vi bruger følgende typer cookies:
  • Zendesk chat modul
  • Session cookies (Så du kan logge ind og bruge vores side)
  • HitCount.dk

Vi informerer om cookies?
Alle danske websites er forpligtet til at informere om, hvilke cookies, der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”.


Salgs- og Abonnementsbetingelser


Salgsbetingelser:

Fortryder du oprettele af abonnement, kan du få pengene tilbage inden for 14 dage efter købet.

Abonnementaftale:
Ved første betaling af et abonnement oprettes en abonnementsaftale hos Appsin ApS på det specifikke betalingskort. Hvis abonnementen ønsker at skifte betalingskort gøres dette under abonnentens login på hjemmesiden for det produkt der abonneres på.
Dit kort vil blive trukket ved start af ny abonnementsperiode. Du vil derefter modtage en kvittering via e-mail ved hver betaling, afhængigt af din betalingsfrekvens. Faktura (i PDF format) for betalte abonnementsperioder ligger tilgængelig under abonnentens login til det produkt der abonneres på. F.eks. HitCount.dk.
Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at slette din bruger i selve applikationen under dine brugeroplysninger. Appsin refunderer ikke betalinger for abonnementer, såfremt kunden ønsker at opsige sit abonnement  midt i en periode.

Opsigelsesbetingelser:
Alle bestillinger af abonnementer kan til enhver tid opsiges skriftligt med en måneds varsel til udløbet af en periode. Alle opsigelser skal foregå skriftligt (via e-mail) og abonnement afbestilling bekræftes pr e-mail af Appsin . Appsin refunderer ikke betalinger for abonnementer såfremt kunden ønsker at opsige sit abonnement  midt i en periode - dog kan den tilbageværende periode overføres til en anden hjemmeside eller domæne.

Brugerens betingelser:
For at kunne tegne et abonnement skal man være myndig.
Kunden er forpligtet til altid at holde Appsin informeret om sine nuværende staminformationer via de systemer som Appsin stiller til rådighed for kunden. Der kræves fuldstændig og gyldig post- samt e-mail adresse, postboks er ikke tilstrækkeligt. Undladelse af at meddele adresseændring kan medføre, at produktet suspenderes og lukkes.
Misbruges eller manipuleres Appsin’s systemer kan Appsin til enhver tid opsige abonnementet uden varsel.

Kunden bærer det fulde ansvar ved anvendelsen af produktet, også såfremt tredjepart misbruger kundens brugernavn og kodeord eller på anden måde får adgang til kundens produkt og/eller data. Produktet må ikke anvendes til at opnå uautoriseret adgang til Appsin's eller tredjeparts systemer.

Appsin forbeholder sig ret til at afvise bestillinger eller nægte at forlænge et abonnement og er ikke forpligtet til at give begrundelse herfor.

Appsin's betingelser:
Appsin kan til enhver tid ændre i betingelserne for abonnementer, og kan ligeledes ændre indhold og funktioner for de services der tilbydes.

Appsin har ubetinget tavshedspligt med hensyn til oplysninger vedrørende den anden part eller tredjemand.

Betaling med kreditkort:
Vi modtager følgende kort: Dankort, Visa Dankort, eDankort, Visa Electron, Maestro, MasterCard, JCB, Diners og American Express. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved bestillingen. Beløbet trækkes først på din konto, når en eventuel prøveperiode er overstået.


Skkerhed:
Quickpay.dk krypterer alle kortoplysninger med den såkaldte SSL protokol (Secure Socket Layer). Det betyder at hverken Appsin eller andre uvedkommende kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med Nets.

Levering:
Abonnementer vil som regel være tilgængelig med det samme og starte med en prøveperiode på 14 dage.
Programmerings opgaver bliver leveret og godkendt som aftalt for det enkelte projekt før der faktureres.

Priser:
Alle priser er, ved salg i Danmark  inkl. 25% moms. Ved salg til adresser uden for EU fratrækkes momsen.
Gældende priser for Appsin’s services fremgår af Appsin’s til enhver tid gældende prisliste. Appsin forbeholder sig ret til at ændre prislisten uden varsel. Ved forudbetaling af abonnement vil kunden kunne opretholde aftalt serviceydelse til udløb af forudbetalingen.

Forbehold:
Vi tager forbehold for fejl, prisændringer.

Betalingsbetingelser:
Netto 8 dage.
Overskridelse af betalingsbetingelser kan medfører rentetilskrivning i henhold til renteloven, samt fremsendelse af rykker. Ved fremsendelse af rykker(e) kan opkræves et gebyr. Gebyret er fastsat i overensstemmelse med Forbrugerklagenævnets afgørelse.

Sker der trods påkrav ikke betaling, kan der foretages indberetning til kredit­oplysningsbureau (RKI/KOB), og tilgodehavendet overdrages til retslig inkasso.

Force majeure
Appsin’s ansvarlighed er begrænset til forsømmelse ved grov uagtsomhed og kan således ikke stilles til ansvar for nedenstående såfremt disse forhold indtræffer:
 - fejl i Appsin's systemer og programmer
 - nedbrud, krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts
 - driftsforstyrrelser
 - manglende Internetforbindelse til Appsin’s server
 - længere strøm nedbrud
 - dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner
 - edb-vira eller andre omstændigheder som parten ikke er herre over

Tvister
Enhver tvist mellem parterne i anledning af nærværende aftaler skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke nå til enighed, skal tvisten afgøres efter dansk ret, ved retten i Århus.


Persondata politikGenerelt:
Når du besøger et eller flere af vores websites registrerer vi alene persondata i det omfang, du selv har givet os disse oplysninger. F.eks. ved at du har registreret dig som bruger af HitCount.dk eller HitCount.dk, eller hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev. Personhenførbare oplysninger sælges eller videregives aldrig til tredjepart, medmindre du forudgående har meddelt os dit samtykke hertil. Vi registrerer persondata med det formål at kunne yde vores kunder og andre, der er interesseret i vores services, den bedst mulige service.

Vi registrerer følgende oplysninger:
Kontaktoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, cvr. og e-mailadresse. Årsagen til at vi registrerer disse oplysninger er, at vi gerne vil kunne sende informationer til alle, som udtrykker interesse herfor, samt levere den service, som du måtte have bestilt hos Appsin ApS.

Beskyttelse af personoplysninger:
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de registrerede persondata i databaser der er beskyttet mod uautoriseret adgang, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at de oplysninger vi har registreret om dig håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Vi opbevarer de registrerede persondata lige så længe, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for vores besøgende. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores persondatapolitik kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites. Du har altid mulighed for at få indsigt i de data, vi har registreret om dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, vi har registreret, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan i henhold til persondataloven til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.Til login

Til registrering